Hansson Lovisa

Hansson Lovisa är en personlig portfolio för keramikern Lovisa Hansson. Sidan är utvecklad för att användaren ska få känslan av hennes vackra keramik i sin hand även om de sitter på sin mobiltelefon.

vy över skulpturer | hanssonlovisa.com

vy över skulpturer | hanssonlovisa.com